Gay Arnhem is een culturele vereniging ter bevordering van diversiteit en integratie voor LHBT+ jongeren en ouderen in Arnhem.

Een diverse samenleving is kleurrijk en vol inspiratie. Iedereen is uniek met eigen persoonlijke kwaliteiten. Verschillende belangen en leefstijlen kunnen weleens botsen en leiden tot conflict. Dit hoeft niet noodzakelijk als problematisch gezien te worden.

Leren omgaan met de grote diversiteit en de complexiteit in de samenleving vraagt wel om de nodige flexibiliteit. Vanuit deze flexibiliteit kan men ook ontdekken wat men met de anderen deelt. Denken over diversiteit kan namelijk niet verengd worden tot alleen maar het aangeven van verschillen. Dan bestaat het gevaar dat iedereen zich richt op zijn eigenheid. Diversiteit is zowel het uitdragen van verschillen als van gemeenschappelijkheid.

Naast het toelaten van verschil wil de vereniging vooral kijken naar wat mensen bindt.  Zowel binnen de LHBT+ gemeenschap als daarbuiten. Het is juist mooi als men de verschillende visies wil delen maar ook kijkt naar een gezamenlijke overeenkomst. Van exclusiviteit naar Inclusiviteit. Met allemaal verschillende individuen gezamenlijk.

Vanuit de Arnhemse Gay gemeenschap is er een steeds grotere roep ontstaan om een centraal punt te hebben waar alle LHBT+ gerelateerde organisaties, stichtingen, activiteiten en netwerken samen komen. Dit heeft als doel dat men bij activiteiten ook snelle een grotere doelgroep kan bereiken.

Vereniging Gay Arnhem stelt zicht zich al doel deze taak op zich te nemen en met een frisse, spontane en krachtige blik deze taak uit te voeren. Het laten zien dat de LBHT+ gemeenschap een positieve inbreng heeft en een voorbeeld is voor de uitvoer van inclusiviteit en gebruik van de kracht van ieder individu.

Wat wil de vereniging bereiken?

De vereniging heeft als doel om meer activiteiten te organiseren voor de LHBT+ gemeenschap, voor zowel Arnhem als Gelderland. Binnen de LHBT+ gemeenschap zijn er ook veel verschillende stromingen. Een van de doelen is om de “Haarlemmer olie” te zijn tussen deze stromingen en ook binnen de LHBT+ gemeenschap.

Wie zijn erbij betrokken?

De Vereniging is samengesteld uit een bestuur dat  bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De bestuursleden zijn allemaal op enigerlei betrokken bij de LHBT+ doelgroep en willen allemaal een bijdrage leveren aan de herpositionering en borging van een volwaardige gay-community in Arnhem e.o.

 Waar gaat de vereniging het realiseren?

De vereniging wil dat alle LHBT+ inwoners van Arnhem e.o. zich herkennen binnen de vereniging. De activiteiten welke de vereniging gaat uitvoeren zullen ook gericht zijn voor deze doelgroep maar ook in het betreffende gebied van de doelgroep. Een groot deel van de doelgroep vindt op dit moment geen aansluiting bij de activiteiten binnen de gemeente en gaat hiervoor naar andere steden zoals Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of zelfs Keulen.

 Wanneer gebeurt het?

De vereniging wil jaarlijks activiteiten organiseren. De activiteiten zullen verspreid worden over het hele jaar en er wordt ook gekeken of men zich kan aansluiten bij reeds bestaande activiteiten.

 Welke kernwaarden zijn essentieel?

De kernwaarden voor de vereniging zijn:

  • Inclusiviteit binnen de community
  • Diversiteit als positief item uitdragen
  • Gebruik maken diversiteit binnen de eigen vereniging

Waarom wil de vereniging/het bestuur/sympathisanten dit doel bereiken?
Men heeft moeten constateren dat er een grote behoefte is aan activiteiten voor de LHBT+  doelgroep. Er is ook geconstateerd dat de activiteiten die er georganiseerd worden helaas niet altijd een grote doelgroep bereiken. Er is binnen de Arnhemse LHBT+ gemeenschap geen overkoepelend orgaan dat deze activiteiten bundelt. De vereniging Gay Arnhem heeft als doel dit allemaal te bundelen, als een netwerk te fungeren en hierdoor een grotere doelgroep te bereiken.

Gay Arnhem en een goed doel?

Dit jaar ligt onze focus op de eenzame roze ouderen die in Arnhem en omstreken wonen.
Wij vinden dat onze roze ouderen extra aandacht nodig hebben en welke tijd leent zich daar beter voor dan de fijne familiaire kersttijd. Deze roze ouderen kunnen vaak hunzelf niet zijn want ze vinden het vaak moeilijk om in hun bejaardentehuis aan te geven dat ze homoseksueel zijn. Dus wij willen ze een dag uit hun isolement halen en hun een leuke dag bezorgen d.m.v. een lunch en een bezoekje aan onze LHBT+ Kerstmarkt. Wij willen namelijk een boodschap uitbrengen anno 2018/2019 en die is dat je dus gewoon jezelf moet kunnen zijn, ongeacht je leeftijd. Wij hopen dat ze tijdens die lunch daar eventueel contacten leggen, of zelfs vriendschappen maken en dat ze minder eenzaam zijn. Na de lunch hebben wij voor de geïnteresseerden ouderen vervoer geregeld naar onze LHBT+ Kerstmarkt. Daar is live entertainment en muziek en wij weten zeker dat ze daar een leuke tijd gaan beleven.

Wij willen via geregeld vervoer ervoor zorgen dat deze roze ouderen opgehaald en weer thuisgebracht worden en zo willen wij hun een leuke dag bezorgen.